//

Onze merken

Lamberts

KWALITEIT IS HET UITSLUITEN VAN TOEVAL

Lamberts biedt een professionele assortiment voedingssupplementen. Opgericht in 1982, is Lamberts nu de marktleider in de U.K. van voedingssupplementen in de voorschrijfmarkt. Lamberts is toonaangevend op het gebied van vitamines, mineralen, aminozuren, multi’s, oliën en kruiden. Voorschrijvers kiezen Lamberts® voor hun cliënten omdat we een professioneel assortiment van hypoallergene, hoog- geconcentreerde supplementen aanbieden die gegarandeerd zijn van de hoogste kwaliteit.

Als u Lamberts producten wordt voorgeschreven, bent u verzekerd dat u een kwaliteitsproduct gebruikt dat is ontwikkeld door professionals in de orthomoleculaire geneeskunde voor professionals.

Kwaliteit komt door aandacht te besteden aan het detail

Kracht/concentratie
Kwaliteitsproducten dienen de juiste concentratie (werkzame stoffen) te bevatten omdat dosering de sleutel is tot succes als het gaat om het gebruik van voeding en kruiden in de praktijk. Terwijl u terecht denkt dat het krijgen van de juiste dosering een fundamenteel vereiste is, is het soms verrassend moeilijk om dit te bereiken in de dagelijkse praktijk door veel van de aangeboden supplementen.

Bij Lamberts beginnen we bij de dosering. Lamberts filosofie van gezondheid komt steeds weer uit bij wetenschap – we ontwikkelen producten die de juiste concentratie aan werkzame stoffen bevatten en worden onderbouwd vanuit wetenschap en onderzoek.

Good Manufacturing Practice 
Good manufacturing practice (GMP) is een kwalificatie om te verzekeren dat producten gemaakt worden met een constante kwaliteit en gecontroleerd worden volgens strikte kwaliteitstandaarden. Het dekt alle aspecten van de farmaceutische productie; van de grondstoffen, gebouwen en materialen, naar ook de training en persoonlijke hygiëne van het personeel.

Zonder GMP is het onmogelijk om ervan verzekerd te zijn dat elke batch supplementen van dezelfde hoge kwaliteit is als het oorspronkelijk bedoeld is en ook bestaat er de kans op onverwachte contaminatie, niet correcte labels op de verpakkingen en dat er onvoldoende of zelfs teveel ingrediënten aanwezig zijn.

Daarom dringen we erop aan dat alle Lamberts producten worden geproduceerd in fabrieken die deze strenge farmaceutische GMP standaarden hanteren.

Ingrediënten die niet worden gebruikt.
We gebruiken geen kunstmatige geur-, kleur – en smaakstoffen. Lamberts producten zijn vrij van melkproducten (inclusief lactose), graan, gluten en suiker met uitzondering van enkele producten, waar het duidelijk wordt aangegeven. De aard van de grondstoffen noodzaakt ons, na grondige overwegingen, deze ingrediënten toch te gebruiken in het belang van het eindproduct.

Informatieve en accurate labels
Kwaliteit komt ook tot uiting in de informatie op het label en Lamberts is een pionier als het gaat om accuraat labelen van voedingssupplementen. Lamberts besteedt aanzienlijke zorg om de juiste termen te gebruiken voor alle ingrediënten die in onze producten worden gebruikt en we aarzelen niet om aan te geven wat er allemaal is gebruikt. Wat we zeggen op het etiket is een eerlijke vertaling van wat er in het product aanwezig is.

Om er zeker van te zijn dat onze tabletten of capsules de juiste gedeclareerde actieve ingrediënten bevatten, weten we dat sommige hulpstoffen noodzakelijk zijn. Het is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, om voedingssupplementen te produceren zonder het gebruik van sommige hulpstoffen. Producten die deze stoffen niet vermelden op hun etiket zijn, of niet accuraat geproduceerd of niet accuraat gelabeld.

Ondersteund door wetenschap
Alle Lamberts® formules zijn gebaseerd op de laatste nutritionele inzichten en onderzoeken en ondersteund door logische wetenschappelijke argumenten. 

Al onze productformules zijn gebaseerd op basis van de kennis van de laatste nutritionele onderzoeken tezamen met onze strategie om alleen die producten te ontwikkelen die worden onderbouwd door geldige wetenschappelijke argumenten. Het belangrijkste van alles, we begrijpen dat in de praktijk de resultaten afhankelijk zijn van de juiste doseringen en concentraties. Onze hele productrange is op deze filosofie gebaseerd.

Klinisch onderzoek
We zijn ook een van de weinige bedrijven die groots investeren in klinisch onderzoek. We werken samen met diverse onderzoeksafdelingen van universiteiten door heel de U.K. met een variëteit aan onderwerpen, onder andere het gebruik van Magnesium-citraat bij Astma. We menen dat dit van het grootste belang is voor de ontwikkeling van voedingssupplementen in de gezondheidszorg.

De meeste Lamberts producten zijn hoger geconcentreerd dan dat u gemiddeld tegenkomt in de markt. De reden is dat de actieve ingrediënten in onze producten, relevante hoeveelheden zijn. (vanuit onderzoek onderbouwd)

Als voorbeeld noem ik onze kruidenpreparaten die tot de krachtigste behoren in de markt. 

Men hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

Wij zijn Lamberts en wij willen u iets meegeven: zekerheid. De zekerheid dat uw lichaam met de juiste voeding en voedingssupplementen beter kan worden. De zekerheid dat de voedingssupplementen en kruiden van Lamberts op het terrein van kwaliteit en veiligheid tot de absolute top behoren: uitsluitend geproduceerd door producenten die werken conform de strenge GMP- en de verplichte HACCP-normen. De zekerheid u effectieve voedingssupplementen aan te bieden: de juiste samenstelling, dosis, zuiverheid en garanties voor maximale opname. U kunt elke dag beter worden. Vandaar onze leus. Niet ziek, toch beter.

Laat u aanspreken in uw kracht en verhoog samen met Lamberts uw veerkracht. 

Meer informatie →
afbeelding van 'Lamberts'

afbeelding van 'GO Gemmo'

GO Gemmo

GEMMOTHERAPIE BIOLOGISCHE SLEUTELS TOT OPLOSSINGEN GEMMOTHERAPIE

Het woord gemmo is afgeleid van gemma het latijnse woord voor knop. Gemmotheapie is een vorm van fytotherapie, gebaseerd op bereidingen van embryonale plantenweefsels, die zich in een stadium van snelle celdeling of groei bevinden. Men noemt deze therapievorm daarom ook wel fyto-embryotherapie.

ONTSTAAN VAN DE GEMMOTHERAPIE

De gemmotherapie is ca. 45 jaar oud. De grondlegger van deze therapievorm is de Belgische arts Pol Henry (1918-1988). Een andere bekende naam binnen de gemmotherapie is Max Tétau, een zeer bekend homeopaat. Samen met dr. C. Bergeret is hij vooral verantwoordelijk voor al het klinisch onderzoek dat is uitgevoerd naar o.a. de toepasbaarheid van de gemmotherapie. Het initiatief tot het uitvoeren van deze onderzoeken lag bij Tetau. Als apotheker was hij zich heel goed bewust van het feit dat ook ongewenste reacties mogelijk zouden kunnen zijn. Veel van de door hem gebruikte bomen en heesters uit parken en plantsoenen (o.a. liguster, Amerikaanse reuzenboom, haagbeuk, esdoorn, wollige sneeuwbal en olm) waren immers nooit eerder als kruid toegepast. De specifieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de verschillende preparaten, die afwijkt van die van kruiden en/of homeopathische geneesmiddelen, maken dat de gemmotherapie een verrijking is binnen het complementaire arsenaal.

ONDERSCHEID MET FYTOTHERAPIE

De gemmotherapie onderscheidt zich op 2 belangrijke uitgangspunten sterk van de fytotherapie:
• de gebruikte plantendelen
• de bereiding
De gebruikte plantendelen: Voor de bereiding van de verschillende preparaten worden uitsluitend verse plantendelen gebruikt die volop in de groeifase verkeren. Deze embryonale plantendelen kenmerken zich door hun grote biologische activiteit: de vele ongedifferentieerde cellen delen zich snel en veelvuldig. Aangezien genoemde plantendelen zich in het stadium van actieve celdeling bevinden, bevatten ze een hoog gehalte aan specifiek werkzame verbindingen die in veel geringere concentraties aanwezig zijn in de meer gedifferentieerde plantendelen, zoals o.a. groeifactoren, flavonoïden, specifieke proteïnen, hormonale groeistoffen, auxinen en gibberellinen.

Planthormonen:
• auxinen
• gibberillines
• cytokinen
• abscisinezuur
• ethyleen

Overige bestanddelen:
• aminozuren
• nucleïnezuren
• enzymen
• mineralen
• vitaminen

De bereiding: de bereiding van de preparaten, waarbij er gedurende minimaal 3 weken extracten op basis van een mengsel van glycerine en alcohol worden bereid, verloopt volgens de Franse Farmacopee (1965). De gewichtsverhouding tussen het plantenmateriaal en het extractiemiddel is 1 op 20. Embryonaal plantenweefsel bevat veel actieve ingrediënten, zoals planthormonen; organische stoffen die zich binden aan een receptor (meestal een proteïne). Er zijn verschillende planthormonen bekend en daarnaast zijn er ook nog andere substanties die van invloed zijn op de groei van planten (zie kader). Na de extractieperiode wordt het plantenmateriaal onder hoge druk uitgeperst en vervolgens gefiltreerd. Dit zogenaamde glycerinemaceraat geeft een zo volledig mogelijk extract (en ook weergave) van de specifieke en complexe samenstelling van de gebruikte jonge plantendelen. De aldus verkregen oplossing kan pas op de juiste manier worden toegepast nadat het 1 op 10 verdund is in een mengsel van water (20), alcohol (30) en glycerol (50). Volgens Tetau staat deze verdunning garant voor een maximale en constante effectiviteit. Deze bereidingswijze is namelijk noodzakelijk om de specifieke eigenschappen van de unieke groeistoffen te kunnen behouden. Het alcoholglycerine mengsel functioneert als drager Morus nigra (biosfeer) waardoor de waardevolle groeistoffen van de plant via een transformatieproces in het mengsel overgaan. Alleen zo kunnen zij door de verschillende orgaanstelsels worden opgenomen (absorptieproces), omgezet (metabolisme) en uitgescheiden (eliminatie). Samengevat: door het glycerinemaceraat als uitgangsmateriaal te kiezen en dit vervolgens tienvoudig te verdunnen wordt een preparaat met een bijzonder hoogwaardige kwaliteit verkregen, met een maximale biologische beschikbaarheid en behoud van alle toepassingsmogelijkheden van de verschillende heilzame kruiden. Een juiste bereiding van de simplexen in de verdunningsstap vraagt om een goed inzicht, waarbij timing, een correcte berekening van de verhoudingen, de temperatuur en het kiezen van de juiste volgorde van groot belang zijn. Als specifiek gekozen bestanddelen op dezelfde dichtheid en alcoholpercentages worden gezet laten zij zich, zonder het optreden van de zogenaamde “glycerinestrepen”, stabiel met elkaar vermengen tot een complex, dat dan haar eigen aangename smaak ontwikkeld.

BIOTOPEN

Er is in biologische studies een verband gelegd tussen de activiteit van het embryonale weefsel (knoppen, scheuten en haarwortels) van bomen en struiken op eiwitten van mens en dier enerzijds en de evolutie van plantengemeenschappen door gewijzigde bodemstructuur, waterhuishouding en klimatologische omstandigheden en de onderlinge samenhang van de planten in een typerende omgeving anderzijds. Deze resultaten leveren ons nieuwe informatie die kan worden benut in de behandeling van mensen en dieren. De palynologie (onderzoek naar het stuifmeel en de sporen van planten in oude bodemlagen) laat een postglaciale verschuiving van vegetatie over het vaste land zien. In schema gebracht (palynologisch schema) vertoont dit opmerkelijke overeenkomsten met het fytogeografisch schema dat vandaag de dag kan worden gemaakt wanneer de vegetatie van de noordpool tot aan de middenlandse zee in kaart wordt gebracht. Planten groeperen zich nog altijd volgens een fytogeografisch schema, waarbij hun aanleg voor omstandigheden als koude, licht, vochtigheid en bodemgesteldheid bepalend zijn. Ook de studie naar opeenvolgende vegetatievormen en de onderlinge samenhang van biotopen van het midden-atlantische loofwoud resuteert opnieuw in een vergelijkbaar schema (fytosociologisch schema). Biotopen evolueren cyclisch van arm en vochtig, over droog en voedselrijk naar schraal en zuur. Een soortgelijk verschijnsel is herkenbaar in de evolutie van de pathologie bij mens en dier. Na rehydratie van de aangetaste weefsels (excretiefase), volgt een geleidelijke deshydratie en uiteindelijke verharding van de weefsels. De eeuwenlange programmering van de plant in zijn leefmilieu wordt teruggevonden in haar therapeutische activiteit. De adaptatie aan de specifieke leefomstandigheden is bepalend voor het eiwtprofiel van de plant en weerspiegelt zich in de evolutie van de globulinen in ons afweersysteem. Waar drie boomtypen de verschillende biotopen domineren, typeren drie globulinetypes het menselijke afweersysteem.
Alnus (Els) α-globulinen
Quercus (Eik) β-globulinen
Fagus (Beuk) γ-globulinen
Calluna (Struikheide) Geen α β γ-globulinen actief.

Er zijn 2 interessante boeken over gemmotherapie te verkrijgen. Deze zijn net als de gemmo oplossingen te bestellen via onderstaande link.

 

Assortiment en bestellen →

Dr. Reckeweg

De logica van homeopathische complexmiddelen

Het begrip homeopathie, dat vanuit het Grieks komt (homoios=gelijk en pathos=leiden), staat voor een therapiesysteem waarmee Reckeweg zich al vanaf haar oprichting sterk verbonden voelt.
Vandaag de dag wordt gesteld dat combinaties van enkelvoudige middelen zinvol kunnen zijn als de geneesmiddelbeelden van de verschillende bestanddelen een eenheid van symptomen gemeen hebben, die in verbinding kan worden gebracht met een specifieke indicatie.

Reckeweg heeft 12 geregistreerde Homepathica in Nederland.
Te herkennen aan een RVH nummer

Belachin Gastreu R1             RVH 81474
Coconium Gastreu R29        RVH 81475
Colintest Gastreu R37         RVH 81046
Cysto Gastreu R18 RVH 81485
Dulcarhus Gastreu R11       RVH 81485
Entero Gastreu R4                RVH 81471
Grippe Gastreu R6                RVH 81469
Hepa Gastreu R07                RVH 81468
Jutussin Gastreu R9             RVH 81467
Klimax Gastreu R10             RVH 81466
Rhodolith Gastreu R46        RVH 81055
Scrophulae Gastreu R17      RVH 81486

Assortiment en bestellen →
afbeelding van 'Dr. Reckeweg'

Laves Colibiogen

Colibiogen is een voedingssupplement en bevat de stofwisselingsproducten van: Escherichia coli (stam Laves)

Assortiment en bestellen →
afbeelding van 'Laves Colibiogen'

}, 2000); // <-- time in milliseconds